สัจจพันธุ์ร. (1) “เมืองนิมิตรของมาลัย ชูพินิจ”, วรรณวิทัศน์, 6, น. 118-138. doi: 10.14456/vannavidas.2006.4.