ธันวารชรร. (1) “ภาษาถิ่น: วิธีเรียนรู้และรักษา”, วรรณวิทัศน์, 6, น. 217-230. doi: 10.14456/vannavidas.2006.8.