เจริญจิตรกรรมป. (1) “พินิจชีวิตขุนแผนด้วยทักษา”, วรรณวิทัศน์, 7, น. 23-38. doi: 10.14456/vannavidas.2007.2.