ดิษฐป้าน ว. (2016) “วรรณกรรมเสี่ยงทาย ‘ศาสตรา’: ภูมิปัญญาของชาวใต้”, วรรณวิทัศน์, 7, น. 39–86. doi: 10.14456/vannavidas.2007.3.