แก้วคัลณาน. (1) “การสืบสรรค์จินตภาพเพื่อแสดงคู่เปรียบในกวีนิพนธ์ไทย”, วรรณวิทัศน์, 8, น. 1-40. doi: 10.14456/vannavidas.2008.1.