ปฤชากุลว. (1) “ตำนานกลวง: ท้องถิ่นและอำนาจในการสร้างอัตลักษณ์”, วรรณวิทัศน์, 8, น. 41-57. doi: 10.14456/vannavidas.2008.2.