เพิ่มเกษรน. (1) “ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ”, วรรณวิทัศน์, 8, น. 146-159. doi: 10.14456/vannavidas.2008.5.