อ่องวุฒิวัฒน์ส. (1) “"ที่": คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน”, วรรณวิทัศน์, 8, น. 160-184. doi: 10.14456/vannavidas.2008.6.