อ่องวุฒิวัฒน์ ส. (2016) “‘ที่’: คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน”, วรรณวิทัศน์, 8, น. 160–184. doi: 10.14456/vannavidas.2008.6.