ธันวารชรร. (1) “นาย ต.เง๊กชวน*แห่งห้าง ต.เง๊กชวน”, วรรณวิทัศน์, 8, น. 185-200. doi: 10.14456/vannavidas.2008.7.