-ก. (1) “การวิเคราะห์ฉากตื่นเต้นสำคัญในนวนิยายสยองขวัญของจินตวีร์ วิวัธน์”, วรรณวิทัศน์, 8, น. 201-208. doi: 10.14456/vannavidas.2008.8.