ศรีราษฎร์ ส. (2016) “สำนวนภาษาไทยถิ่น: ความหลากหลายทางพื้นที่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม”, วรรณวิทัศน์, 14, น. 58–82. doi: 10.14456/vannavidas.2014.3.