แซ่เจี่ยธ. (1) “รัฐประหาร พ.ศ. 2549 กับแนวคิดประชาธิปไตยในกวีนิพนธ์การเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า”, วรรณวิทัศน์, 12, น. 28-42. doi: 10.14456/vannavidas.2012.2.