พัดทอง ส. (2016) “แนวคิดเกี่ยวกับการเมือง สตรี และชีวิตใน ‘ทุติยะวิเศษ’”, วรรณวิทัศน์, 11, น. 21–45. doi: 10.14456/vannavidas.2011.2.