วัฒนทัพส. (1) “พระสุธนคำฉันท์: รสตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต”, วรรณวิทัศน์, 10, น. 107-138. doi: 10.14456/vannavidas.2010.5.