แก้วคัลณา น. (2016) “สำนึกทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยในกระแสโลกสมัยใหม่”, วรรณวิทัศน์, 16, น. 1–23. doi: 10.14456/vannavidas.2016.1.