เฉิดฉินนภาพ. และ ปักษาสุขอ. (1) “การนำคำภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำซ้อนและคำซ้ำในภาษาไทย”, วรรณวิทัศน์, 16, น. 192-205. doi: 10.14456/vannavidas.2016.8.