[1]
พัดทองส., “พระภูมิพลมิ่งเกล้า หทัยไทย”, VANNAVIDAS, ปี 17, ธ.ค. 2017.