[1]
บวรรักษาอ., “บทบรรณาธิการ”, VANNAVIDAS, ปี 17, น. (7)-(8), ธ.ค. 2017.