[1]
กงกะนันทน์ว., “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทย”, VANNAVIDAS, ปี 17, น. 1-4, ธ.ค. 2017.