[1]
เพ็ชรกิจว. และ ปิยพสุนทราส., “"พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์": การศึกษามโนอุปลักษณ์และมุมมองของพสกนิกรไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9”, VANNAVIDAS, ปี 17, น. 5-33, ธ.ค. 2017.