[1]
วรรณเวชน. และ ทัดแก้วช., “ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ”, VANNAVIDAS, ปี 17, น. 269-290, ธ.ค. 2017.