[1]
งามรุ่งโรจน์น. และ แก้วคัลณาน., “บทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่”, VANNAVIDAS, ปี 17, น. 386-415, ธ.ค. 2017.