[1]
หลักคำ เ. และ แก้วคัลณา น., “เพลงพื้นบ้านในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่: การสืบสรรค์และแนวคิดของกวี”, VANNAVIDAS, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 34–80, พ.ค. 2019.