[1]
ลีลาพรพินิจ ส., “การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านรูปแบบและเนื้อหาที่ปรากฎในแบบเรียนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวจีน”, VANNAVIDAS, ปี 18, น. 185–210, พ.ย. 2018.