[1]
พันชนส. และ เหมือนโพธิ์ทองศ., “อักษรไทในอินเดีย: การดัดแปลงอักษรและอักขรวิธีเพื่อใช้เขียนภาษาบาลี”, VANNAVIDAS, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 1-28, ธ.ค. 2020.