[1]
บุญฮกศ., “เด็กคือผ้าขาว (?): ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเด็กกับสังคมที่นำเสนอผ่าน เรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ”, VANNAVIDAS, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 173-201, ธ.ค. 2020.