[1]
สืบเสาะก., ปิยพสุนทราส., และ อินทจามรรักษ์ช., “ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยในเด็กกัมพูชา จากผลการศึกษาเชิงกลสัทศาสตร์”, VANNAVIDAS, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 138-172, ธ.ค. 2020.