[1]
อัจฉริยบดีว., “บทบาทการควบคุม : ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในคำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง”, VANNAVIDAS, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 29-62, ธ.ค. 2020.