[1]
วรรณวิทัศน์ก., “เกี่ยวกับวารสาร”, VANNAVIDAS, ปี 20, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.