[1]
โบษกรนัฏน., “บทบรรณาธิการ”, VANNAVIDAS, ปี 20, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.