[1]
วรรณวิทัศน์ก., “เกี่ยวกับผู้เขียน”, VANNAVIDAS, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 233-236, ธ.ค. 2020.