[1]
กองบรรณาธิการ, “เกี่ยวกับวารสาร”, VANNAVIDAS, ปี 21, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.