[1]
ศรีพิทักษ์ ช. ., ศรีเปารยะ ป., และ คุ่มเคี่ยม อ. ., “การศึกษามูลบททางวัจนปฏิบัติศาสตร์ที่ปรากฏบนเพจเฟซบุ๊ก ‘วุ้นแปลภาษา’”, VANNAVIDAS, ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 58–89, พ.ย. 2021.