[1]
พัฒนาสุทธินนท์ ธ., “ภาษาสื่อความปรารถนาดี: กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการอวยพรในภาษาไทย”, VANNAVIDAS, ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 122–153, พ.ย. 2021.