[1]
ปัทมโรจน์ ย., “อุปลักษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในข่าวการเมืองไทย บนเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์”, VANNAVIDAS, ปี 22, ฉบับที่ 1, น. 134–175, มิ.ย. 2022.