[1]
เพิ่มเกษรน., “ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับพื้นฐาน”, VANNAVIDAS, ปี 13, น. 213-235, 1.