[1]
นิลประภัสสรร., “โคลงกลอนของครูเทพ: ผลงานทรงคุณค่าด้านการศึกษา”, VANNAVIDAS, ปี 1, น. 107-125, 1.