[1]
ธันวารชรร., “การศึกษาการซ้อนคำในภาษาไทย”, VANNAVIDAS, ปี 1, น. 154-169, 1.