[1]
เจรีรัตน์ว., “ประวัติพระพุทธเจ้าของเรา จากหนังสือตำนานมูลศาสนา”, VANNAVIDAS, ปี 2, น. 5-10, 1.