[1]
มณีใสโ., “โคลงห้าตามแนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์”, VANNAVIDAS, ปี 2, น. 11-21, 1.