[1]
นิลประภัสสรร., “คติธรรมในกลอนสุภาษิตของสุนทรภู่: คุณค่าที่ไม่เคยล้าสมัย”, VANNAVIDAS, ปี 2, น. 31-46, 1.