[1]
จุลวงศ์เ., “กากี: จากชาดกสู่กลอนบทละคร”, VANNAVIDAS, ปี 2, น. 47-63, 1.