[1]
พัดทองส., “"โคลงโลกนิติ" อมตะวรรณกรรมคำสอน”, VANNAVIDAS, ปี 2, น. 64-80, 1.