[1]
แก้วคัลณาน., “วรรณวิจิตรของ "แสงทอง"”, VANNAVIDAS, ปี 2, น. 81-89, 1.