[1]
ดิษโสธ., “โคลงนิราศพระประธม: วรรณกรรมเชิงสาธิตแบบวิธีแห่งโคลงสี่สุภาพ”, VANNAVIDAS, ปี 2, น. 90-104, 1.