[1]
ไชยรัตน์พ., “"คำ" ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย”, VANNAVIDAS, ปี 2, น. 105-110, 1.