[1]
สิทธิเกษรส., “ภาษาพาหะสัมพันธ์ในจดหมายส่วนตัว”, VANNAVIDAS, ปี 2, น. 111-125, 1.