[1]
เพิ่มเกษรน., “ลักษณะการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์ไทย”, VANNAVIDAS, ปี 2, น. 126-136, 1.