[1]
คงจันทร์ส., “คำเลี่ยง”, VANNAVIDAS, ปี 2, น. 154-158, 1.